Sage X3 Vietnam Legislation
Date : Apr 15, 2024

Gói tùy chỉnh Sage X3 cho Việt Nam: Phiên bản cập nhật 2.1 với báo cáo tiếng Anh

Việc hiểu và tuân thủ các yêu cầu báo cáo tài chính của Việt Nam trở nên dễ dàng hơn đối với các công ty đa quốc gia. Bản cập nhật mới nhất của Gói Vietnam Legislation trong Sage X3 (Phiên bản 2.1) cung cấp các bản dịch tiếng Anh quan trọng cho các báo cáo chính, hợp lý hóa các quy trình của bạn và đảm bảo tuân thủ chính xác.
Complementary Solution
Date : Oct 12, 2023

Giải phóng sức mạnh dữ liệu doanh nghiệp của bạn với Sage SEI

Sage Enterprise Intelligence (SEI) là một giải pháp Phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Intelligence) trực quan được tích hợp với hệ thống Sage X3 của bạn để giúp người dùng giảm thiểu thời gian phân tích, báo cáo, tập trung vào việc ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn, sáng suốt hơn.
Sage X3 Costing
Date : Sep 01, 2022

Dự toán chi phí cho Dự án triển khai Sage X3 tại doanh nghiệp

Nếu bạn muốn biết ngân sách và thời gian cần đầu tư để triển khai một dự án ERP cho doanh nghiệp mình, cách nhanh nhất là làm việc với 1 đối tác chính thức và được chứng nhận của Sage X3.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự lập dự toán ngân sách, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chi phí triển khai giải pháp Sage X3 cho doanh nghiệp của bạn.
Sage X3 Vietnam Legislation
Date : May 30, 2022

Gói tùy chỉnh đáp ứng các quy định về tài chính, kế toán Việt Nam cho Sage X3 đã sẵn sàng!

Sage X3 – Gói tùy chỉnh cho thị trường Việt Nam đã được thiết kế và phát triển cho các doanh nghiệp sử dụng Sage X3 tại Việt Nam giúp tuân thủ các yêu cầu về luật tài chính kế toán
Sage X3 Introduction
Date : Dec 19, 2021

SAGE ROI IMPROVEMENT GUIDE

Discover today’s enterprise business management solutions Access guidance and best practices for researching and evaluating business management solutions
Sage X3 Benefits
Date : Nov 21, 2021

7 principles for quality control in your food manufacturing business

Whether you’re new to food safety or need a procedural revamp, these quality control principles for food manufacturers are crucial to ensuring food safety compliance, product consistency, and customer satisfaction.
Sage X3 Benefits
Date : Nov 10, 2021

ROI of 213%: Discover The Total Economic Impact of Sage X3

Based on in-depth interviews with Sage X3 customers, the Forrester Total Economic impact study found the overall ROI for Sage X3 is 213%.
Sage X3 Benefits
Date : Nov 10, 2021

Become a traceability titan: a five-star guide for food and beverage manufacturers

Traceability is becoming a crucial part of day-to-day business and competitive differentitation for food and beverage manufacturers.
Sage X3 Finance
Date : Nov 10, 2021

Sage X3 Finance latest updates

With the release of 2021R3 (V12P27), we are going to be using this edition to take a look at what’s new and the latest changes to the existing functionality for finance.
Sage X3 Introduction
Date : Nov 10, 2021

[Free webinar] Introduction to Sage X3

Watch the free webinar to gain more insight into how Sage X3 can work for you as a business management solution ERP.