Ekino Vietnam rất vui mừng thông báo về việc phát hành phiên bản 2.1 cho gói tùy chỉnh Việt Nam legislation của Sage X3! Bản cập nhật này mang đến một tính năng quan trọng cho các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam: báo cáo dịch tiếng Anh cho tất cả 5 báo cáo bắt buộc có trong gói Legislation Việt Nam.

Tại sao bản dịch tiếng Anh lại cần thiết

Đối với các công ty đa quốc gia sử dụng Sage X3 tại Việt Nam, việc đáp ứng các quy định trong nước và tạo báo cáo tuân thủ có thể là một thách thức. Việc cập nhật bản dịch tiếng Anh của các báo cáo này sẽ hợp lý hóa quy trình tuân thủ của bạn và cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về dữ liệu bên trong.

Tạo báo cáo tiếng Anh chỉ với 4 bước đơn giản

Với phiên bản 2.1, việc tạo báo cáo bằng tiếng Anh được áp dụng theo quy trình rất đơn giản:

1/ Truy cập chức năng báo cáo: Điều hướng đến chức năng “Report” AIMP từ Menu Navigation Sage X3

2/ Chọn mã báo cáo: Chọn báo cáo bạn muốn tạo bằng tiếng Anh. Ví dụ: để truy cập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, hãy nhập mã “YVNCASHFLOW”.

3/ Đặt ngôn ngữ thành tiếng Anh: Trong mục “Parameters”, chọn “Language” và chọn “ENG – English American” để tạo báo cáo bằng tiếng Anh.

4/ Tạo và xem báo cáo: Chọn giá trị cần thiết trong ” Report Destination ” và ” Output characteristics “, sau đó nhấn nút “Print” để tạo báo cáo. Kết quả sẽ là báo cáo “CASHFLOW” của bạn được hiển thị bằng tiếng Anh.

Các báo cáo có trong phiên bản 2.1:

  • Báo cáo bảng cân đối kế toán: VNBS200ENG
  • Báo cáo kết quả kinh doanh: VNPL200ENG
  • Lưu chuyển tiền tệ: YVNCASHFLOW
  • Báo cáo đầu vào thuế GTGT: YVNVATINPUT
  • Báo cáo thuế GTGT đầu ra: YVNVATOUTPUT

Luôn tuân thủ và cập nhật thông tin

Các báo cáo dịch tiếng Anh mới trong gói tùy chỉnh pháp luật Việt Nam 2.1 trong Sage X3 giúp các công ty đa quốc gia tuân thủ và có được những hiểu biết có giá trị để hoạt động tại Việt Nam. Hãy liên hệ Ekino VietNam ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về bản cập nhật quan trọng này!