Nếu bạn muốn biết ngân sách và thời gian cần đầu tư để triển khai một dự án ERP cho doanh nghiệp mình, cách nhanh nhất là làm việc với 1 đối tác chính thức và được chứng nhận của Sage X3.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự lập dự toán ngân sách, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chi phí triển khai giải pháp Sage X3 cho doanh nghiệp của bạn.

Các yếu tố cấu thành chi phí triển khai Sage X3 của doanh nghiệp sẽ bao gồm:

 • Phí bản quyền phần mềm
 • Phí bảo trì phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ
 • Dịch vụ triển khai thực hiện bởi đối tác được chứng nhận
 • Các phần mềm phụ bổ sung/ tích hợp với phần mềm bên ngoài

1. Chọn các gói bản quyền khác nhau của Sage X3 và hình thức cấp phép sử dụng

Về hình thức cấp phép sử dụng, Sage X3 có thể được cung cấp bản quyền dưới dạng Giấy phép vĩnh viễn cùng với dịch vụ bảo trì hàng năm từ nhà cung cấp (mô hình cấp phép truyền thống) hoặc dưới dạng bản quyền đăng ký hàng năm đã bao gồm phí bảo trì của nhà cung cấp.

Sau đó, các gói bản quyền hay còn gọi là bộ bản quyền, có thể chọn các gói Tài chính, Phân phối hoặc Sản Xuất. tất cả đều đã được cấu hình và đóng gói bởi Sage. Các gói này được cộng dồn, nghĩa là gói Phân phối sẽ bao gồm gói Tài chính, gói sản xuất sẽ bao gồm cả gói Phân phối và gói Tài chính.

Gói bản quyền Sage X3

2. Mô hình triển khai:

Triển khai tại chỗ hay trên đám mây? Sage X3 có thể triển khai cả trên đám mây lẫn máy chủ tại chỗ của doanh nghiệp. Trãi nghiệm người dùng cho Sage X3 được bắt nguồn từ trình duyệt web, và được mở rộng khả năng truy cập từ mọi nơi và trên mọi thiết bị, cho dù bạn triển khai với máy chủ tại chỗ hay trên đám mây Một người thuê (Single-tenant) hoặc Nhiều người thuê (Multi-tenent), Sage X3 đều mang lại cho người dùng một trãi nghiệm đồng nhất.

Các tùy chọn triển khai khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chi phí triển khai Sage X3 cho doanh nghiệp của bạn. Tại Ekino Việt Nam, các chuyên gia tư vấn sẽ đồng hành với Khách hàng để xác định lựa chọn nào là phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Mô hình triển khai Sage X3

3. Số lượng người dùng:

Số lượng người dùng đồng thời và vai trò của người dùng là một yếu tố xác định chi phí bản quyền. Ví dụ: phí bản quyền hàng năm cho gói Tài chính với 5 người dùng toàn quyền truy cập sẽ có giá khởi điểm từ 8,000 USD cho tùy chọn triển khai cài đặt máy chủ tại chỗ. Số lượng tài khoản để truy cập vào Sage X3 là không giới hạn, tuy nhiên số người dùng đồng thời cho mỗi loại tài khoản người dùng sẽ bị hạn chế.

Số lượng người dùng Sage X3

Vai trò của người dùng được phân loại như sau:

 • Người dùng toàn quyền truy cập: Người dùng có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các mô-đun, bao gồm vai trò quản trị viên hệ thống
 • Người dùng chức năng:
  • Tài chính: Người dùng đồng thời có thể truy cập vào các chức năng trong mô-đun tài chính
  • Phân phối: Người dùng đồng thời có thể truy cập vào các chức năng trong mô-đun phân phối
  • Sản xuất: Người dùng đồng thời có thể truy cập vào các chức năng trong mô-đun sản xuất
  • Thiết bị đọc mã vạch cầm tay (RF Terminal): Nhóm người dùng đồng thời sử dụng các thiết bị đọc mã vạch cầm tay sử dụng với tiện ích thu thập dữ liệu tự động (ADC) của Sage X3.

Tài khoản quản trị viên (administrator) là tài khoản đặt biệt và không được tính vào số lượng người sử dụng đồng thời. Quản trị viên là tài khoản có tất cả các quyền truy cập bao gồm cả chức năng tùy chỉnh, phát triển phần mềm cũng như lập trình các dịch vụ web (web Services).

4. Tiện ích bổ sung:

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chi phí dự án của bạn là các tiện ích bổ sung vào Sage X3. Các mô-đun tiện ích bổ sung có thể được Sage trực tiếp phát triển như SEI (phân tích dữ liệu kinh doanh), Scheduling (kế hoạch sản xuất tự động), Automation testing (tiện tích kiểm thử tự động) hoặc do các đối tác của Sage phát triển như bộ kết nối dữ liệu với Hóa đơn điện tử (e-invoice) của Ekino Vietnam.

Tiện ích bổ sung Sage X3

5. Dịch vụ triển khai:

Để triển khai hệ thống ERP, bạn cần phải làm việc với một đối tác chính thức và được chứng nhận bởi Sage như Ekino Vietnam cho các dịch vụ Thiết kế, Cấu hình hệ thống, Triển khai, Đào tạo, Đưa vào hoạt động (Go-live) và Bảo trì. Phạm vi dịch vụ được xác định riêng cho từng dự án và tùy thuộc vào các yêu cầu và chiến lược của khách hàng. Quá trình triển khai có thể mất từ 6 đến 13 tháng tùy vào mức độ phức tạp trong vận hàng của doanh nghiệp. Dưới đây là bảng ước tính tham khảo thời gian triển khai với Ekino Vietnam:


Gói tài chính Gói phân phối Gói sản xuất
Mô-đun tích hợp Tài chính Tài chính + Phân Phối Tài chính + Phân Phối + Sản Xuất
Chức năng*
Sổ cái chung ü ü ü
Tài sản cố định ü ü ü
Kế toán phải trả ü ü ü
Kế toán phải thu ü ü ü
Báo cáo tài chính ü ü ü
Nghiệp vụ bán hàng
ü ü
Nghiệp vụ mua hàng
ü ü
Quản lý hàng tồn kho
ü ü
Quản lý chuỗi cung ứng
ü ü
Quản lý trình tự sản xuất

ü
Định mức nguyên vật liệu

ü
Quy trình sản xuất

ü
Lập kế hoạch sản xuất

ü
Lập lịch trình

ü
Phạm vi dịch vụ
Quản lý dự án ü ü ü
Cài đặt phần mềm ü ü ü
Hỗ trợ qua Email + điện thoại ü ü ü
Đào tạo & Huấn luyện ü ü ü
Cấu hình phần mềm ü ü ü
Hỗ trợ quản lý dữ liệu ü ü ü
Hỗ trợ kiểm thử (UAT) ü ü ü
Tư vấn tại chỗ ** ü ü ü
Thời gian triển khai*** 80 – 110 ngày 160 – 220 ngày 220 – 330 ngày
Mức đầu tư 30,000 – 45,000 USD 75,000 – 95,000 USD 115,000 – 165,000 USD
* Các chức năng tiêu chuẩn trong Sage X3, không bao gồm gói tùy biến theo luật kế toán tài chính và tiện ích bổ sung, dịch vụ triển khai gói tùy biến theo luật kế toán tài chính không có sẵn trong Sage X3 và tiện ích bổ sung sẽ được báo giá riêng.
** Có phát sinh chi phí đi lại.
*** Thời gian triển khai không bao gồm các yêu cầu chức năng đặc biệt và thời gian tích hợp các tiện ích và mô-đun bổ sung.


6. Thông tin chi tiết:

Vui lòng liên hệ Ekino Vietnam nếu bạn muốn biết them về dự án Sage X3 cho doanh nghiệp của bạn. Chuyên gia tư vấn về kỹ thuật và kinh doanh của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để xác định gói bản quyền, cách thức và mô hình triển khai, các mô-đun bổ sung và dịch vụ triển khai phù hợp nhất cho bạn.