Sage X3 – Gói tùy chỉnh đáp ứng các quy định về tài chính, kế toán Việt Nam được thiết kế và phát triển cho những doanh nghiệp sử dụng Sage X3 V12 nhằm đảm bảo luôn tuân thủ các yêu cầu cơ bản của luật Việt Nam về tài chính, kế toán được quy định bởi Bộ Tài Chính (cập nhật mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC) ​

Được phát triển và duy trì cập nhật bởi Ekino Vietnam, đối tác chính thức của Sage X3 tại Việt Nam

Gói tùy biến là kết quả sự hợp tác giữa các chuyên gia tư vấn Sage X3 và các chuyên gia tài chính của chúng tối, với sự hiểu biết sâu sắc về luật kế toán – tài chính Việt Nam. Gói tùy biến này được tích hợp hoàn toàn vào giải pháp ERP Sage X3 V12

Doanh nghiệp có thể vận hành trên nhiều quốc gia chỉ trên một giải pháp Sage X3 duy nhất

Những lợi ích chính

  • Tích hợp hoàn hảo vào Sage X3 V12
  • Đáp ứng được tất cả những yêu cầu về tài chính kế toán của luật Việt Nam
  • Doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với phần mềm hoàn toàn đáp ứng theo theo luật tài chính kế toán
  • Có thể tạo các báo cáo tài chính cần thiết theo quy định của nhà nước trực tiếp trong Sage X3
  • Tuân thủ các yêu cầu về Hóa đơn điện tử và có thể tích hợp với bất kỳ bên thứ 3 nào cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử.

Các yêu cầu về luật pháp được bao quát trong các module của Sage X3 như sau: ​

Chi tiết gói tùy chỉnh cho Sage X3 tại thị trường Việt Nam như sau